FAUSKEGRUPPEN AV NRRL - LA7F

RADIOAMATØRENE I INDRE SALTEN 

 

Hvem er vi?

Nordnestreff

Fauskegruppen av NRRL  ble etablert den 28.10.1980. Det var 10 radioamatører som møtte til oppstartsmøte.

Interimstyret ble satt av følgende:

Formann:                    LA7JG, Magne Laukeland

Viseformann:             LA9XG, Terje Roghell

Kasserer/sekr:           LA8QX, Jan Thygesen

Styremedl:                  LA8CE, Yngvar Pharo

Revisor:                        LA3FE, Nils Karl Støver

Kontingenten for 1980 ble fastsatt til kr 50,- for lisensierte medlemmer og kr. 30,- for ikke lisensiert.

 

Fauskegruppen 2016.

Leder:                           LA3AEA, Gunvald Pedersen

Styremedlem:          LA8MSA, John Petter Røkkum

Kasserer:                     LA8BSA, Tor Håkon Bjørnli

Styremedl:                  LA4NTA, Fritz Bredesen

Styremedl:                  LA4BHA, Ronald Jakobsen

Vara:                             LA1JE, Jo Stian Hansen

QSL manager:            LA3GI, Kjell Sandvik

Ansv. for kurs:           La7MTA, Hans Pettersen

Kontingent for alle medlemmer kr 200,-

 

 

www.reliablecounter.com
Online sound mixer